Webtartalom-megjelenítő Webtartalom-megjelenítő

A Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsa

 

Bemutatkozás | Tagok | Dokumentumok |

 A Tanács feladatai:

Az Alap céljainak megvalósítására vonatkozó elvi, irányító és koordináló döntéseket hozza meg. A Tanács a miniszter által jóváhagyott éves munkaterv alapján látja el feladatát.

A Tanács összetétele:

A Tanács kilenc főből áll;

 • három tagját a Civil törvény szerinti civil jelöltállítási rendszeren keresztül bejelentkezett szervezetek képviseletére jogosult elektorok közvetlenül választják meg,
 • három tagját az Országgyűlés az illetékes szakbizottsága útján jelöli ki,
 • három tagját a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény rendelkezései szerint civil szervezetekkel megkötött stratégiai partnerségi megállapodás alapján, a szervezetek személyi javaslatára a miniszter saját hatáskörében kéri fel.

A Tanács elnökét a miniszter a Tanács tagjai közül nevezi ki.

A Tanács valamennyi tagjának kijelölése és a megbízásának átvétele után kezdi meg működését. A Tanács tagjainak megbízatása négy évre szól. A Tanács első ülését a miniszter hívja össze.

A szabályszerűen összehívott ülésen a Tanács akkor döntésképes, ha a tagok több mint fele a szavazásban részt vesz. A Tanács minden tagjának egy szavazata van. A Tanács a döntéseit a jelen lévő tagok többségének egyetértésével hozza meg. A Tanács ülései nyilvánosak.

Nem lehet a Tanács tagja,

 •  politikai párt vezető testületének tagja, tisztségviselője,
 • állami vezető, országgyűlési képviselő, az Európai Parlament tagja, megyei (fővárosi), települési önkormányzat képviselő-testületének tagja, polgármester, alpolgármester
 • a Tanács tagjának vagy a kollégium tagjának közeli hozzátartozója
 • az, aki a jelölését megelőző öt éven belül olyan civil szervezet vezető tisztségviselője volt, amely megszűnt, és a megszűnését megelőző kettő éven belül keletkezett állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozás megfizetésére a szervezetet vagy jogutódját jogerős hatósági vagy bírósági határozat kötelezte, és ennek nem tett eleget, kivéve, ha vezető tisztségviselői megbízatására kifejezetten a szervezet anyagi helyzetének rendezése érdekében került sor,
 • az, akinek a megbízatása visszavonással szűnt meg,
 • az, aki a megelőző mindkét ciklusban az Alap valamely testületének tagja volt.

A Tanács tagjának megbízatása megszűnik

 •  a megbízatás időtartamának lejártával, 
 •  a tisztségről történő lemondásával,
 •  halálával vagy
 •  megbízásának visszavonásával.

A Tanács minden év április 30-áig megküldi az Országgyűlés illetékes szakbizottságának az Alap testületeinek és az Alapkezelő előző évi tevékenységéről, valamint az Alap, illetve a támogatási rendszer működéséről szóló – a miniszter rendeletében meghatározott szempontok szerint elkészített és a tagok legalább kétharmadának egyetértésével elfogadott – beszámolóját.